Seiltrim & Riggtrim: Unikt illustrert håndbok fra Dedekam Design om trimming av seil og rigg. 150 flotte fargeillustrasjoner
ORCA-LOGO
SEILTRIM
SEILTRIM
SEILTRIM
SEILTRIM
SEILTRIM
SEILTRIM
SEILTRIM
SEILTRIM
Spacer
Storseiltrim & Genoatrim
Lære å seile: Storseiltrim & Genoatrim
Lære å seile: Generelt: Aerodynamikk
Lære å seile: Generelt: Seilevind
Lære å seile: Seiltrim: Seilenes form
Lære å seile: Seiltrim: Seilene i samspill
Lære å seile: Seiltrim: Trimanordninger
Lære å seile: Seiltrim: Rorbalanse
Lære å seile: Seiltrim: Stabilitet
Lære å seile: Genoatrim: Seilets tvist
Lære å seile: Genoatrim: Justering av skjøtet
Lære å seile: Genoatrim: Justere seildybde
Lære å seile: Genoatrim: Busens posisjom
Lære å seile: Genoatrim: Slør og lens
Lære å seile: Storseiltrim: Seilets tvist
Lære å seile: Storseiltrim: Justere seildybde
Lære å seile: Storseiltrim: Busens posisjon
Lære å seile: Seiltrim: Slør og lens
Lære å seile: Storseiltrim: Justere rorbalanse
Lære å seile: Seiltrim: Trimeksempler
Lære å seile: Storseiltrim: Reving av storseilet
Space
SEIL & RIGGTRIM DEMOSIDE 2
Space
SEIL og RIGG ILLUSTRASJON
Spacer
Spacer Spacer Spacer Spacer
Spacer
Copyright © Dedekam Design 1997-2018 MIDAS-LOGO
Spacer