Plachty, Vše o serizování plachet a takeláže - Trimovací prostredky - Trimování geny - Trimování hlavní plachty - Trimování spinakru - Ladení takeláže
ORCA-LOGO
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
Spacer
Czech Flag
ID-PHOTO
COVER PLACHTY
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **
Spacer
TITLE PLACHTY DD-LOGO GOLD
Spacer
Spacer
Spacer
Tato kniha vás naucí, jak nejlépe trimovat plachty a vyladit takeláž. Základem vetšiny
knih o jachtingu jsou aerodynamické zákony. Pokud ctenári nevezme odvahu  již  tato
skutecnost, jež ponekud odstrašuje,  zjistí,  že k tomu, aby si mohl o trimování osvojit
dukladné poznatky, které mu umožní dosáhnout dobrých výsledku, je  zcela  zbytecné
aerodynamiku zcela ovládat.

Aerodynamika  je  obtížný  vední  obor, v  nemž má hluboké znalosti jen pár jachtaru.
Naopak se hojne vyskytují "znalci", kterí se  pokoušejí  objasnovat  fungování  plachet
a  takeláže  za použití nejposlednejších módních teorií. Nekteré z nich jsou nepresné a
neobstojí  v  proverce  casu.  Tu  a  tam vyhovují za omezených okolností, ale  neplatí
všeobecne.  Poznatky  získané  praxí  a  pozorováním jsou obvykle  mnohem cennejší
než slepá aplikace nejaké pokrocilé vedecké teorie, která muže mít minimální vztah k
tomu, co se opravdu deje na mori.

V této  knize  jsem  se  pokusil shrnout všechny teorie a praktická  pravidla, jež bežne
jachtari  používají.  Mám-li  to  ríci, jsem pevne  presvedcen,  že peclivé  pozorování a
zdravý  rozum  jsou  nejlepšími  lodníky,  které mužete mít na palube. Co odlišuje tuto
knížku  od  vetšiny  obdobných  publikací,  je  krátký  zhuštený text doprovázený prís-
lušnými ilustracemi. Mým zámerem bylo, aby  informace, které budete hledat, se  daly
rychle nalézt, pochopit a zapamatovat. Všem ctenárum a jachtarum preji mnoho štestí
a dobrého jachtingu!
Spacer Spacer Spacer
Copyright © Dedekam Design 1997-2018     Contact MIDAS-LOGO
Spacer