ORCA-LOGO
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
MAIN PICTURE
Spacer
OMSLAG ASTRO
Spacer
Astronavigasjon

Dedekams  hefte  er  et  meget  nyttig innførings- og
oppslagshefte  som  burde  finnes  ombord  i enhver
langferdsskute. Foruten trinn for trinn forklaring med
meget informative illustrasjoner,  fortelles  det  også
om hvorfor man av og til regner feil.

Praktisk Båtliv

Spacer
Spacer Spacer Spacer
Spacer
Copyright © Dedekam Design 1997-2018 MIDAS-LOGO
Spacer