ORCA-LOGO
Trimme genoa og storseil
Trimme genoa og storseil
Trimme genoa og storseil
Trimme genoa og storseil
Trimme gennaker og spinnaker
Trimme gennaker og spinnaker
Trimme gennaker og spinnaker
Trimme gennaker og spinnaker
Spacer
ID-FOTO
Trim av genoa og storseil
Generelt om seiling
Seiltrimming: Litt aerodynamikk
Seiltrimming: Seilevind (apparent wind)
Seiltrimming: Seilkurser
Seiltrimming: Seiltrim: Seilform
Seiltrimming: Seilenes trimanorninger
Seiltrimming: Seilbåtens stabilitet og balanse

Seiltrim: Trimming av Genoa
Genoatrim: Genoaens seildybde
Genoatrim: Busens posisjon i genoaen
Trimming av genoa: Genoaens tvist

Seiltrim: Trimming av Storseil
Trimming av storseilet: Storseilets dybde
Trimming av storseilet: Busens posisjon i storseilet
Trimming av storseilet: Storseilets tvist

Seiltrim: Spinnaker og Gennaker
Trimming av spinnaker: Spinnakertyper
Trimming av spinnaker: Spinnakerutstyr, ord & uttrykk
Trimming av spinnaker: Klargjøring av spinnaker
Trimming av spinnaker: Setting av Spinnaker
Trimming av spinnaker: Spinnakerbommens høyde
Trimming av spinnaker: Spinnakerbommens vinkel
Trimming av spinnaker: Spinnakerens dybde
Trimming av spinnaker: Busens posisjon på slør
Trimming av spinnaker: Spinnakerens stabilitet på lens
Trimming av spinnaker: Styre i sterk vind
Trimming av spinnaker: Hvordan unngå broach
Trimming av spinnaker: Jibbe spinnakeren
Trimming av spinnaker: Ta ned spinnakeren
Trimming av gennaker: Trimme gennakeren
Trimming av rigg
Trimming av rigg: Riggtyper
Trimming av rigg: Trimme riggen tverrskips
Trimming av rigg: Trimme riggen langskips
Trimming av rigg: Mastelogg
Justere akterstagset: Akterstagsspenning
Trimming av rigg: Spenning av wire og rod
Justere toppvantene: Spenne toppvantene
Trimming av rigg: Forbøy av mast (pre-bend)
Trimming av rigg: Trimming av rigg under seil
Trimming av rigg: Trimmeskjemaer
Trimming av rigg: Hvorfor forspenning?
Navigasjon
Tradisjonell navigasjon: Kystnavigasjon
Tradisjonell navigasjon: Hvordan kart lages - Mercatorkart
Tradisjonell navigasjon: Breddegrad og lengdegrad
Tradisjonell navigasjon: Posisjonsbestemmelse
Tradisjonell navigasjon: Misvisning og deviasjon
Klassisk navigasjon: Styrekompass
Klassisk navigasjon: Fartslogg og ekkolodd
Klassisk navigasjon: Plotteustyr for kystnavigasjon
Klassisk navigasjon: Drift og strøm
Klassisk navigasjon: Bruk av peilekompass
Klassisk navigasjon: Nattseilas på fyr
Klassisk navigasjon: IALA Sjømerkesystem
Klassisk navigasjon: Tidevann og strøm
Klassisk navigasjon: Lanterner for ulike fartøy

Elektronisk navigasjon: Elektronisk navigasjon
Elektronisk navigasjon: GPS - Global Positioning System
Elektronisk navigasjon: Hvordan virker GPS?
Elektronisk navigasjon: GPS-mottagere
Elektronisk navigasjon: Kartplottere
Elektronisk navigasjon: Bruk av kartplotter
Elektronisk navigasjon: Waypoint og Ruter
Elektronisk navigasjon: Bruk av AIS
Elektronisk navigasjon: Radar
Elektronisk navigasjon: Radarens virkemåte
Elektronisk navigasjon: Radarens skilleevne
Elektronisk navigasjon: Bruk av radar
Elektronisk navigasjon: Radarinnstillinger
Elektronisk navigasjon: Problemer med radar
Elektronisk navigasjon: Avverging av kollisjon - ARPA

Astronomisk navigasjon: Astronomisk navigasjon
Astronomisk navigasjon: Solens opplysningspol
Astronomisk navigasjon: Astronomisk modell
Astronomisk navigasjon: Prinsipp for astronavigasjon
Astronomisk navigasjon: Timevinkler - GHA og LHA
Astronomisk navigasjon: Måling av middagshøyden
Astronomisk navigasjon: Måling av solhøyde
Astronomisk navigasjon: UTC, Sonetid, Standardtid
Astronomisk navigasjon: Observasjonsskjema
Astronomisk navigasjon: Plotting av stedlinjer
Astronomisk navigasjon: Finne bredde og lengde direkte
Astronomisk navigasjon: Stjerner
Astronomisk navigasjon: Polaris (Nordstjernen)
Sjømannskap
Tauverk & Knuter Tauverk
Tauverk & Knuter Generelt om tauverk
Tauverk & Knuter Dobbelt halvstikk
Tauverk & Knuter Pålestikk
Tauverk & Knuter Flaggstikk
Tauverk & Knuter og stikk Båtmannsknop
Tauverk & Knuter og stikk Stoppeknuter
Tauverk & Knuter og stikk Skipperstikket
Tauverk & Knuter og stikk Kveiling av tau
Tauverk & Knuter og stikk Gjøre fast på kryssholt
Tauverk, takling, surring & spleising Takling
Tauverk, takling, surring & spleising Spleising
Tauverk, takling, surring & spleising Surring
Tauverk, takling, surring & spleising Gjøre fast på pullert

Havnemanøvrering: Manøvrering
Havnemanøvrering: Propeller
Havnemanøvrering: Roret
Havnemanøvrering: Snu under trange forhold
Havnemanøvrering: Motorhåndtering
Havnemanøvrering: Gå inn og ut av bås
Havnemanøvrering: Gå inn til brygge
Fortøyning av båt: Fortøyning til brygge
Fortøyning av båt: Bruk av spring
Fortøyning av båt: Fortøyning
Fortøyning av båt: Fortøyning til påler
Fortøyning av båt: Fortøyning til bøyer
Fortøyning av båt i tidevann: Tidevann og strø
Fortøyning av båt i strøm: Manøvrere i strøm

Ankring av båt: Ankring
Ankring av båt: Ankerliner
Ankring av båt: Ankertyper
Ankring av båt: Bruce, CQR, Fortress
Ankring av båt: Daumann
Ankring av båt: Ankerutstyr
Ankring av båt: Fordekksarrangement
Ankringsteknikk: Ankringsteknikk
Ankringsteknikk: Avlastning av ankerkjetting
Ankringsteknikk: Lette anker
Ankringsteknikk: Lette anker under seil
Ankringsteknikk: Bruk av to baugankere
Ankringsteknikk: Ankerarrangement
Ankringsteknikk: Ankringseksempler
Spacer
DEDEKAM DESIGN
Dedekam Design  er et lite forlag som har  spesialisert seg på nautiske  kvalitetshåndbøker
med  et vell  av  fargeillustrasjoner  som gjør stoffet  atskillig  lettere tilgjengelig,  lettere å
huske samt gjør det lettere å gjenfinne noe du har sett på før og vil vende tilbake til.

Illustrerte Seil- & Riggtrim er blitt en suksess over hele verden med mer enn 150.000
solgte eksemplarer. Den fins på norsk, engelsk, dansk, svensk, tysk, fransk, spansk,
italiensk,  tyrkisk,  hollandsk,  ungarsk,  kroatisk,  tjekkisk,  russisk , portugisisk,
hebraisk og rumensk
.

I denne bok har forfatteren systematisert de fleste tommelfingerregler for trimming av seil
og rigg. Mange av de dyktigste regatattaseilere og turseilere i landet har bistått med råd og
tips. Trimming av seil er vel så mye en "kunst" bygd på følelse og erfaring som eksakt viten.
Men det skader aldri å kjenne til det teoretiske grunnlaget for seiling og båters konstruksjon,
samt båtens rigg og hvordan den trimmes.

Boken viser hvordan du systematisk trimmer genoaen, hvordan du så trimmer storseilet og
ikke minst hvordan seilene skal trimmes i samspill med hverandre. Trimming av spinnaker
og gennaker beskrives så helt til slutt i den delen av boken som tar for seg trimming av seil.

Over 150 flotte og svært klargjørende fargeillustrasjoner vil gi deg en del
aha-opplevelser om hvordan du trimmer dine seil og rigg.


Mange seilere, regattaseilere og turseilere, tror at de allerede kan det meste om seiltrimming
etter å ha seilt noen år. Det viser seg at disse erfarne seilerne nesten alltid blir overrasket
over at de kan lære seg noe nytt om trimming av seil og rigger ved å lese noen sider i denne
håndboken.

Regatta- og turseiling er bokstavelig talt "i vinden" som aldri før. Derfor kan det være lurt
å tilegne seg grunnleggende kunnskaper om hvordan seilene trimmes og hvordan riggen
skal justeres før du f.eks. går til det skritt å leie en større charter-båt. Men husk at ingen
seiltrimmingsbok vil kunne erstatte praktisk erfaring du tilegner deg ved seiling ute på sjøen


Bøkene finnes også som Ebok (ePub)
COVER SEILTRIM

Illustrerte Seil- & Riggtrim

COVER NAVIGASJON

Illustrert Navigasjon

COVER ASTRONAVIGASJON

Astronavigasjon

COVER SJOMANNSKAP*

Illustrert Sjømannskap

COVER NAUTISK ORDBOK

Illustrert Nautisk OrdbokSpacer Spacer
Spacer
Copyright © Dedekam Design 1997-2018     Contact MIDAS-LOGO
** PLEASE DESCRIBE THIS IMAGE **